Classic Dragbike Norge.

Informasjon til CDBS.

Bellypan.

27.04.10
Vi har mottatt spørsmål om det er restriksjoner på TopFuelBike på Orsa.

Det er ingen restriksjoner utover at banen ikke er godkjent for å kjøre fortere enn 6.0 på 402m,

Orsa (Peter Norling) har en aktiv dialog med SuperTwin-miljøet vedr Tallhed Bike Open.18.04.10.

Fra og med i år er PÅBUDT med Bellypan eller bleie for alle dragbikes i Norge, eneste unntak er StreetBike-klassen.

NDRG's forslag på Motorsportkonferansen i høst ble vedtatt, men reglementet ble ikke offentliggjort før denne uken...

Det nye regelverket er nå lagt ut på NDRG.

Lisensnummer 2010.

I år kommer lisensenkortet med påført medlemsnummer. Medlemsnummer er det samme som lisensnummer. Ref: NMF 20.04.10.

Forsikring.

Forsikring.

Alle utøverlisenser inneholder ulykkesforsikring. Med nasjonale lisenser menes alle type lisenser. For barn 5-12 år gjelder vilkårene i NIFs Barneidrettsforsikring. Disse vilkårene finner du her

Gyldig forsikring
Ulykkesforsikringen er under alle omstendigheter kun gyldig ved organisert trening/konkurranse/oppvisning i regi av en NMF-tilsluttet klubb. Ulykkesforsikring via NMFs lisenser forutsetter medlemsskap i norsk folketrygd, på lik linje med alle andre norske forsikringer.

Utvidet forsikringsdekning

NMF påpeker at dekningen via lisensen regnes som en minimumsforsikring. Det anbefales derfor å sørge for utvidet forsikringsdekning. Det finnes mulighet for å løse tilleggsforsikring og ved internasjonal kjøring anbefales det også å tegne utvidet reiseforsikring via Europeiske som også dekker motoraktivitet. Henvis til avtale mellom Europeiske (IF) og Norges Motorsportforbund.

Forsikringsdekning - ulykkesforsikring
Dødsfall nasjonale lisenser    NOK 20.000
Dødsfall internasjonal lisens  CHF 50.000 (ca 250.000 NOK)

Invaliditet nasjonale lisenser    NOK 200.000
Invaliditet internasjonal lisens  CHF 100.000 (ca 500.000 NOK)

Dekningen er ved 100 prosent varig invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gir erstatning prosentvis i forhold til forsikringssummen. Hvis invaliditetsgraden fastsettes til 5 prosent eller mindre, gis det ikke erstatning.

Behandlingsutgifter nasjonale lisenser   NOK 10.000
Behandlingsutgifter internasjonal lisens CHF 25.000 (ca 125.000 NOK)

Hjemreise nasjonale lisenser    NOK 3.000
Hjemreise internasjonal lisens  CHF 10.000 (ca 50.000 NOK)

For behandlingsutgifter og hjemreise trekkes egenandel kr 1000,-

Se forsikringspolis - Gå til www.nmfsport.no

Nyeste kommentarer

23.07 | 19:28

Fyresdal 1978 med snø som rekkverk det var noe helt spesielt. Snøball kr...

27.06 | 20:28

Resultat från ORSA inlagt....under CDBS Resultat. Grattis Fi...

06.06 | 21:10

nytt fordon

01.04 | 14:46

Hej Har mailat er flera gånger utan resultat. Hur kan man komma i kont...